• Gift Card
  • neta עסקים
  • מגיעים אליך?
  • Log in

אדמת שתילה 10 ליטר

18.00 

תערובת שתילה איכותית, מיועדת במיוחד לשתילה במיכלים עציצים ואדניות. יחס מיטבי בין אוורור, ניקוז ויכולת החזקת מים בתוספת חומרי דישון והזנה בשחרור מיידי ובשחרור איטי. תנאים המעודדים צמיחה ומותאמים לאקלים הישראלי.

אדמת שתילה 10 ליטר